FRANC, Aleš. Efektor s posuvnými úchopnými prvky. Online, Bakalářská práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/148172. [cit. 2023-10-03].
Uložit do Citace PRO