KLUS, Miroslav. Antiprůvalový systém pro zařízení plynulého odlévání v konceptu Industry 4.0 [online]. Ostrava, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/148769. Disertační práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO