KÁRNÍK, Ladislav a Vladislav BUZEK. Analyse of translation modules of mobile service robots [online]. 2001 [cit. 2023-03-29]. ISSN 1210-0471. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/31528
Uložit do Citace PRO