DOSTÁL, Zdeněk, Ana FRIEDLANDER, Sandra A SANTOS a Josef MALÍK. Analysis of semicoercive contact problems using symmetric BEM and augmented Lagrangians. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika [online]. 2001, 1(1), 53-61 [cit. 2018-10-16]. ISSN 1213-4279. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/31535
Uložit do Citace PRO