FRAIT, Jan. Cílová inflace a Taylorovo pravidlo v ČR. Ekonomická revue. 2002, 5(2), 13-22. ISSN 1212-3951.
Uložit do Citace PRO