MATOUŠ, Karel, Hana KULVEITOVÁ a Bohuslav TOMÍK. Dělení vzácných zemin na měničích iontů. 2. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická [online]. 1977, 23(1), 83-95 [cit. 2018-09-23]. ISSN 0474-8484. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/31789
Uložit do Citace PRO