PIŠTORA, Jaromír, Jaroslav VLČEK, Tomuo YAMAGUCHI, Kamil POSTAVA, Masahiro HORIE a Mitsuru AOYAMA. Effects influencing the spectral ellipsometry angles of 2D periodical structures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada elektrotechnická [online]. 2003, 6(1), 180-192 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/31883
Uložit do Citace PRO