VÁCLAVÍKOVÁ, Anna. Ekonomické a sociální souvislosti integrace České republiky a Polska do Evropské unie. Ekonomická revue. 2004, 7(1), 64-72. ISSN 1212-3951.
Uložit do Citace PRO