TOMEK, Gustav. Ekonomické studium na elektrotechnické fakultě ČVUT Praha. Ekonomická revue. 2002, 5(3), 72-77. ISSN 1212-3951.
Uložit do Citace PRO