KAŇÁKOVÁ, Naděžda. Ekonomický systém z pohledu teleologického pojetí Karla Engliše. Ekonomická revue. 2000, 3(2), 25-35. ISSN 1212-3951.
Uložit do Citace PRO