PILCH, Radek a Pavel NOSKIEVIČ. Energetická účinnost krbů a krbových kamen. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [online]. 2000, 46(1), 65-74 [cit. 2018-12-13]. ISSN 0474-8476. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/31927
Uložit do Citace PRO