JASIŃSKA-CHOROMAŃSKA, D. a B. KABZIŃSKI. Gait aiding mechatronic systems. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická [online]. 2005, 48(1), 111-116 [cit. 2018-10-15]. ISSN 0474-8484. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/32044
Uložit do Citace PRO