VONDRÁŠEK, Václav a Karel STAŇKA. K problémům tepelného zpracování tenkého pružinového pásku z uhlíkové ocele s 1,2% C. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě [online]. 1963, 9(3), 335-345 [cit. 2022-05-21]. ISSN 0474-8468. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/32334
Uložit do Citace PRO