KALOČ, Miroslav a Václav ROUBÍČEK. Korose zdiva při olejování vsázky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická [online]. 1981, 27(1), 197-213 [cit. 2019-02-22]. ISSN 0474-8484. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/32419
Uložit do Citace PRO