LEDNICKÝ, Václav. Manažerské přístupy Tomáše Bati. Ekonomická revue. 2001, 4(1), 14-26. ISSN 1212-3951.
Uložit do Citace PRO