KOZUBKOVÁ, Milada, Pavel ŠŤÁVA, Jaroslav JANALÍK a Sylva DRÁBKOVÁ. Numerical modelling of the pollutant dispersion in a street canyon [online]. 1997 [cit. 2018-10-16]. ISSN 1210-0471. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/32930
Uložit do Citace PRO