LUKÁŠ, Dalibor, Wolfram MÜHLHUBER a Michael KUHN. An object-oriented library for shape optimization problems governed by systems of linear elliptic partial differential equations. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika [online]. 2001, 1(1), 115-128 [cit. 2018-10-15]. ISSN 1213-4279. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/32977
Uložit do Citace PRO