KUBÍČEK, Petr, Blanka WOZNIAKOVÁ a Lumír KUCHAŘ. Odhad doby roztavení těles při legování v pánvi. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická [online]. 1987, 33(1), 69-106 [cit. 2020-10-21]. ISSN 0474-8484. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/32990
Uložit do Citace PRO