KUTA, Vítězslav a František KUDA. Program integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2003, 3(1), 93-97 [cit. 2018-10-15]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/33355
Uložit do Citace PRO