PAVELKOVÁ, Dagmar. Projektové řízení v České republice. Ekonomická revue. 1999, 2(2), 117-118. ISSN 1212-3951.
Uložit do Citace PRO