BARCZYK, Roman, Ludwik BUCZYNSKI a D. JASIŃSKA-CHOROMAŃSKA. Quality of convex Braille's copies made on different microcapsule papers. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická [online]. 2005, 48(1), 1-7 [cit. 2019-01-24]. ISSN 0474-8484. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/33635
Uložit do Citace PRO