JIRKOVSKÝ, Rudolf a Kliment ŠOLER. Radioaktivní prameny, indikátory uranových ložisek na Příbramsku. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě [online]. 1965, 11(1), 5-8 [cit. 2018-10-16]. ISSN 0474-8468. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/33642
Uložit do Citace PRO