KEŠICKÝ, Ján. Skušobné sita v úpravníctve a ich normovanie. Sborník Vysoké školy báňské v Ostravě [online]. 1950, 2, 35-37 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/33837
Uložit do Citace PRO