KAMENSKÝ, Robert. Studium prolévání dvouvrstvých válců. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hutnická [online]. 1967, 13(1), 113-129 [cit. 2023-09-23]. ISSN 0474-8484. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/34076
Uložit do Citace PRO