STARZYCZNÁ, Halina a Jan STEINER. Transformační procesy ve vývoji obchodního podnikání v Československu 1918-1989. Ekonomická revue. 1999, 2(2), 69-74. ISSN 1212-3951.
Uložit do Citace PRO