ROST, Rudolf. Za prof. PhDr. & Dr.mont.h.c. Bohuslavem Ježkem. Sborník Vysoké školy báňské v Ostravě [online]. 1950, 2, 49-58 [cit. 2023-03-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/34783
Uložit do Citace PRO