NAVRKAL, Pavel. 1H, 13C a 15N spektroskopické studium purinových a pyrimidových bází v močích pacientů s vrozenou vadou výšeuvedených metabolismů. Ostrava, 2002. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO