KUBIZNA, Martin. Administrativní ekonomický informační subsystém fakulty. Ostrava, 2000. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO