CHLEBIŠ, Libor. Aktivní politika zaměstnanosti a její realizace v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2002. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO