TURČA, Radomír. Aktualizace výpočtu chodu sítě 110 kV SME a.s. v programu SIAN včetně výpočtů zkratových výhod. Ostrava, 2002. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO