ORAWSKI, Marek. Analysis and suggestion for improvement of processes and efficiency in the Centers of Customer Service in Czech Insurance Company, inc. Ostrava, 2004. MBA disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO