ROZEHNALOVÁ, Helena. Analysis of the greek economy and its position in the EU. Ostrava, 2000. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO