NOVÁK, Tomáš. Analýza akceschopnosti složek IZS při mimořádných situacích vyžadující trhací práce. Ostrava, 2005. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO