KLIMŠOVÁ, Vladimíra. Analýza konkurence na trhu a návrh marketingového plánu pro firmu MARPOS, s.r.o. Ostrava, 2002. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO