ŠKUTA, Jaromír. Aplikace optoelektronických prvků pro měření a řízení technologických procesů. Ostrava, 1994. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO