SMÍLEK, Radim. Automatizované monitorování rámců a signalizace v 2MBit/s systémech. Ostrava, 1997. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO