NÍZKÝ, Miloš. Banky a družstevní záložny. Ostrava, 1997. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO