HRBÁČEK, Oldřich. Change of the working levels system - change and project preparation. Ostrava, 2002. MBA disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO