ŠIRŮČKA, Jan. Další náhrady halonů a jejich aplikace v praxi. Ostrava, 1999. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO