ZBOŘIL, Miroslav. E-business pro malé a střední firmy. Ostrava, 2005. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO