ŠPANĚLOVÁ, Věra. Ekonomické a ekologické aspekty využití zemního plynu v silniční dopravě v České republice a Evropské unii. Ostrava, 2002. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO