ŠPAČEK, Petr. Elektronické učební texty pro výuku SCADA/MMI systémů se zaměřením na Control Web 2000. Ostrava, 2005. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO