NEUWIRT, Jan. Elektronický učební text pro předmět Aplikované programování. Ostrava, 2005. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO