DRÁPALA, Jaromír. Elektronová metalurgie vysokotavitelných kovů, slitin a sloučenin. Ostrava, 1994. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO