VAŠINA, Martin. Energeticky úsporné hydraulické systémy zvedacích a nakládacích zařízení montovaných na nákladní automobily. Ostrava, 2000. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO