HAASOVÁ, Izabela. Geologické zajímavosti na Těšínsku. Ostrava, 2004. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO