WANTULOVÁ, Renata. Globální pohled na vývoj výroby oceli ve světě a variantní pohled na hutnictví České republiky. Ostrava, 2002. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO