DEMČÁKOVÁ, Blanka. Identifikace a lokalizace úniku tekutého média přepravovaného v produktovodu. Ostrava, 1999. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO