LUTZ, Radim. Implementace standardů ODETTE jako součásti EDI v IS společnosti TAFONCO, a.s. Ostrava, 2003. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO