ABRAHAMČÍK, Jan. Látková a enthalpická bilance krystalizátoru kyseliny šťavelové. Ostrava, 2005. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO